Z przyrodą za pan brat

Mig / Liga Ochrony Przyrody

Patrzcie jaki cytat z konstytucji PRL znalazłam:

Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mają prawo do korzystania z wartości środowiska naturalnego i obowiązek jego ochrony.

(Art. 71 Konstytucji PRL)

Co by nie mówić złego o tamtych czasach, z tym cytatem trudno się nie zgodzić!

Więcej